Služby

Příprava zájemců k získání řidičského oprávnění

Získání řidičského oprávnění se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších změn a doplňků. Proces získávání řidičského právnění a následně získání řidičského  průkazu je rovněž upraven v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu a pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků. Oba tyto zákony jsou doplněny řadou  vyhlášek vydaných příslušnými ministerstvy.

Výuku a výcvik může provádět pouze registrovaná autoškola podle již  zmíněného zákona  číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném  znění, vč. zvláštních předpisů, kterými jsou vyhlášky ministerstva dopravy.

Podmínky pro přijetí:
1. Podání písemné žádosti 
– Úředně stanovený tiskopis, ke stažení ZDE.
– Žadatel mladší než 15 let musí mít na žádosti notářsky ověřený podpis zákonného zástupce.

2. Lékařská prohlídka u praktického lékaře
Tiskopis  Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  je  stanoven  vyhl. MZ ČR 277/2004 Sb. ke stažení ZDE.

3. Věková způsobilost
Ke  dni  ukončení  výcviku  musí  žadatel  dosáhnout  předepsaného věku  pro  stanovenou skupinu  řidičského  oprávnění, tj., že žadatel  může  být přijat k výuce a výcviku nejdříve 18 měsíců před dovršením věku.  Zkoušku z odborné způsobilosti pak může vykonat až po dovršení požadované věkové hranice. Výše citovaný zákon č. 247/2000 Sb., neumožňuje vykonat zkoušku dříve.

4. Způsobilost k právním úkonům

5.Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR  – držitelé jiného státního občanství než ČR

6.Splnění podmínek stanovených zákonem

7. Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel –  čestné prohlášení se nachází prohlášení na žádosti

Školení řidičů profesionálů

Odborná a povinná vstupní  či pravidelná školení pro profesionální  řidiče podle § 47 a §48 zákona číslo 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění  z a b e z p e č u j e „Akreditované školící středisko „.

Akreditace k provozování školícího střediska byla udělena jednateli společnosti Autoškola Telos  s.r.o.  Mgr., Bc. Václavu Jílkovi co by fyzické osobě.

Školící středisko organizuje pravidelná školení v zákonné rozsahu plně v souladu s ust. § 48 odst. 2, 4, 5 citovaného zákona. Dále pak organizuje kurzy vstupních školení v rozsazích od 45 do 185 hodin a vždy se snažíme maximálně vyjít našim klientům vstříc.

Příprava řidičů referentských vozidel ve firmách

Řidiči firemních či referentských vozidle se ze zákonné  povinnosti podrobují pravidelnému školení na základě zákona číslo 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, resp. dalších zákonných norem.

Autoškola Telos a její akreditované středisko je připraveno a schopno zajistit školení řidičů referentských vozidel u Vás ve firmách.

Tomuto školení podléhá i jednočlenná firma, tedy OSVČ, který užívá jakékoliv auto k firemním účelům (dává si vozidlo do nákladů firmy).

Zastupování před správními orgány

Zastupování před správními orgány – přestupky v dopravě.

Zastupujeme vybodované řidiče, pomáháme i preventivně před úplnou ztrátou řidičského oprávnění. Je velmi náročné vrácení řidičského oprávnění zpět, proto je důležité se touto otázkou zabývat dříve než k tomuto dojde. Zabýváme se především otázkou obrany řidiče před nedodržením zákonných postupů.

Nechceme osočovat, pouze poukázat na možnosti a nesrovnalosti v postupech správních orgánů. Je zapotřebí si uvědomit, že osoby, které představují správní orgány, zpravidla neznají zákony, nebo si je špatně interpretují.

Zde pro Vás v průběhu měsíce připravíme pár ukázek z již realizovaných postupů, případně můžete napsat Vaši problematiku na email kancelar@autoskolatelos.cz ,
nebo volejte 775 645 437

Napište nám

Kontakt

Autoškola TELOS s.r.o.

Koněvova  169
130 00  Praha 3

Tel.: 775 645 437
E-mail.: kancelar@autoskolatelos.cz

Provozní doba:

Po – Pá 12  18  hodin