Učitelé

Učitelé

O Váš praktický výcvik, konzultace a teoretickou přípravu se starají níže uvedení učitelé autoškoly:
Mgr.,Bc. Václav Jílek

Mgr.,Bc. Václav Jílek

Majitel

vysokoškolské vzdělání si postupně doplňoval až po roce 1989, získal je v oborech pedagogika, psychologie, andragogika (vzdělávání dospělých), trestní, občanské a správní právo. Vzdělávání dospělých se věnuje více než 20 let. Má velmi bohaté zkušenosti s řízením motorových vozidel všech kategorií, včetně amatérské motocyklové i automobilové závodní činnosti. Osobně zajišťuje výuku a výcvik ve skupinách řidičských oprávnění A, B, C, D, E.

e-mail: jilek@autoskolatelos.cz ;  tel.: 606 546 437

JUDr. Jaromír Kubička

Kmenový učitel

Patří mezi zkušené učitele naší autoškoly, Jaromír je důchodce, který nám zajišťuje zejména výuku pravidel silničního provozu. Při výuce velmi zdatně využívá IT a hlavně své neocenitelné zkušenosti ze svého života. Před odchodem do důchodu učil řadu let dopravní službu na Policejní škole v Praze. Velmi si  jej vážíme a  jsme rádi, že je v našem týmu. I jeho zásluhou má autoškola velmi vysokou úspěšnost při zkouškách z pravidel silničního provozu – testů (víc jak 90% na 1. pokus)

e-mail: kancelar@autoskolatelos.cz

Ilona Volfová

Ilona Volfová

Kmenová učitelka

pro potřeby autoškoly pracuje podle potřeb a podílí se zejména na výcviku žadatelů o řidičské oprávnění skupina B.  Je ovšem oprávněna provádět rovněž výcvik řidičských skupin C. Z výsledků její práce lze vyčíst vysokou úspěšnost žadatelů u závěrečných zkoušek.

e-mail: kancelar@autoskolatelos.cz ;  tel.: 774 377 540

Dana Kratochvílová

Dana Kratochvílová

Externí učitel

vlastní svoji autoškolu pro výcvik k získání řidičských oprávnění sk. B. Dana Kratochvílová je dlouholetou učitelkou autoškoly, jejíž bohaté zkušenosti i z jiných autoškol jsou pro nás nepostradatelné. S autoškolou Telos spolupracuje na základě mandátní smlouvy.

e-mail: kancelar@autoskolatelos.cz ;  tel.: 774 377 540

Petr Truneček

Petr Truneček

Kmenový učitel

Zabezpečuje pro potřeby  autoškoly  především výcviky sk. B, je však i držitelem oprávnění pro výcvik skupin C,C+E a D. Jako dlouholetý řidič  nákladních vozidel a autobusů má velmi mnoho zkušenost a má co naše žadatele učit. Dosavadní výsledky žadatelů u závěrečných zkoušek svědčí o jeho vysokých kvalitách.

e-mail: kancelar@autoskolatelos.cz; tel.: 774 377 540

Michaela Jarešová

Asistentka

Je nepostradatelnou součástí autoškoly, v její gesci jsou administrativní a organizační záležitosti. Podílí se bezchybném průběhu závěrečných zkoušek žadatelů. Zpracovává celou agendu řidičů účastnících  se pravidelných školení. Poskytuje rady a informace o autoškole, průběhu výuky a výcviku. Je schopna poskytnout i informace se zákona o silničním provozu vedoucí k úspěšné přípravě u závěrečné zkoušky.

tel. 774 377 540, mail: kancelar@autoskolatelos.cz

Napište nám

Kontakt

Autoškola TELOS s.r.o.

Koněvova  169

130 00  Praha 3

Tel.: 775 645 437

E-mail.: kancelar@autoskolatelos.cz

Provozní doba:

Po – Čt 10  18  hodin – Pá 16 hodin