Psychotesty

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravní psycholog

Psychotesty

Po více než roční spolupráci s akreditovaným dopravním psychologem Mgr. Michalem Peprníkem se stala Autoškola Telos s.r.o.  držitelem živnostenského oprávnění  v  oblasti Psychologického poradenství a diagnostiky.

Součástí  zmiňovaného poradenství a diagnostiky je poskytování dopravně psychologického vyšetření  pro všechny  oblasti dopravy, mimo jiné provádíme vyšetření  pro vybodované řidiče, řidiče po zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Rovněž jsme připraveni provést vytření budoucím učitelům autoškol i řidičům z povolání pro něž výkon povolání řidiče je nutnou zákonnou podmínkou.

Ze silničního zákona  citujeme:   z § 87a  Dopravně psychologické vyšetření:

1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel  řidičského  oprávnění  pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud  řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500  kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného  vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená  hmotnost převyšuje 7500 kg

b) držitel  řidičského  oprávnění  pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1

povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené  v  odstavci  1,  a  dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršen 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně  psychologickému  vyšetření je povinna se podrobit osoba,  která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b)  soudem  uloženého  trestu  zákazu  činnosti  spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení  motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d)  podmíněného  odložení  podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení  trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala  zdržet se řízení motorových vozidel.

Odpovědnou osobou za prováděná vytření je Mgr. Michal Peprník, jenž je řádně akreditován u Ministerstva dopravy, kterou si můžete ověřit na www.mdcr.cz v sekci  „Silniční doprava“.

Těšíme se na Vás a budeme nesmírně rádi, že Vám budeme moci býti zejména nápomocni při návratu zpět na silnice.

 

Za Autoškolu Telos s.r.o.       jednatel

 

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku ZDE.

Napište nám

Kontakt

Autoškola TELOS s.r.o.

Koněvova  169
130 00  Praha 3

Tel.: 775 645 437
E-mail.: kancelar@autoskolatelos.cz

Provozní doba:

Po – Pá 12  18  hodin